Tietosuoja

 

Rekisterinpitäjä:
Valmennus Olen
Tirilänkatu 11, 53500 Lappeenranta onnistun (a) valmennusolen.fi

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Käsittelyn perusteena on sopimus, oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Tietoja kerätään myös markkinointia varten. Käsittelyn perusteena on suostumus. Tietoja kerätään myös näiden ylläpitoa, kehittämistä, tilastointia sekä analysointia varten.

Tietoja voidaan ylläpitää myös hyödyntäen yleisesti saatavilla olevia verkkosivustojen lähteitä (kuten yrityksen omat kotisivut) ja muita julkisia lähteitä.

Henkilötietoja vastaanottavat rekisterinpitäjä ja sen työntekijät. Luovutamme henkilötietoja kuljetus-, pankki- ja tietotekniikan alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme sekä tilastoinnin, analysoinnin ja markkinoinnin yhteistyökumppaneillemme.

Säilytämme tietoja asiakassuhteen ajan sekä sivustolla, tuotteiden ja palveluiden myynnissä, sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa kahdeksan vuoden ajan.

Osaa tiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat ulkomailla. Teemme yhteistyötä luotettavien toimijoiden kanssa, jotka ilmoittavat huolehtivansa EU:n tietosuojalainsäädännön edellyttämästä tietoturvan tasosta, noudattavansa EU:n Privacy Shield -järjestelyä tai pyrimme varmistamaan tietojenkäsittelyn tason Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkein ja muilla tietosuojan varmistamisen keinoin.

Rekisterinpitäjän verkkosivusto sisältää myös linkkejä muille verkkosivuille, joiden osalta rekisterinpitäjällä ei ole määräysvaltaa, eikä rekisterinpitäjä siten ole vastuussa tällaisten verkkosivujen sisällöstä tai toiminnasta.

Evästeiden käytön voi halutessaan lopettaa oman verkkoselaimen asetusten kautta.

Uutiskirjeen vastaanottaja voi halutessaan lopettaa uutiskirjeen tilauksen jokaisessa sähköpostiviestissä olevan linkin avulla ja näin poistaa tietonsa postituslistalta. Jos käyttäjä on useammalla osalistalla, voi viesti tulla vielä toisen osalistan kautta. Sen voi lopettaa samalla tavoin.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on ns. oikeus tulla unohdetuksi, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjän tietosuojakäytäntö voi muuttua ja ajantasaiset tiedot löytyvät rekisterinpitäjän verkkosivuilta. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy voimassa olevan käytännön.


Päivitetty 2.2.2019